top of page

Política de Privacidad

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Amb aquesta Política de Privacitat, Gestora Immobiliaria S.A. (en endavant, nosaltres
o GISA) t’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que
ofereix i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que
en relació a les teves dades personals i als nostres tractaments et confereix la
normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.
Normativa aplicable


1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades
Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els
reglaments que la desenvolupen, i


2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al
tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en
endavant, “l’RGPD”).

A la següent taula trobaràs enllaços per a facilitar-te l’accés als punts d’aquesta política
que siguin del teu interès, no obstant, si us plau, has de llegir tots els apartats de l'Avís
Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d'utilitzar
aquesta web:
1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?
2. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
3. Com obtenim les teves dades personals?
4. Per a que fem servir les teves dades i amb quina base legal ho fem?
 Per a pressupostar-te els nostres serveis
 Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres clients
 Per a oferir-te els nostres serveis
 Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors
 Per seleccionar i contractar el nostre personal
 Per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions
 Per a gestionar eventuals futures reclamacions
 Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)
 Per a extreure estadístiques agregades de l'ús del nostre lloc web (cookies
analítiques)
 Per a mostrar-te pisos o locals del teu interès (pop-ups)
 Per a poder utilitzar els serveis de Google
 Per a comunicar-te bretxes de seguretat
 Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors
5. Amb qui podem compartir les teves dades personals?
6. Quant temps conservem les teves dades personals?
7. Quins drets tens?
 Els teus drets
 On i com pots exercir els teus drets
 Formularis per a l’exercici dels teus drets
8. Quines responsabilitats tens?
9. Com protegim les teves dades personals?

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat
1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?
Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb GISA a través d'aquest
lloc web, als usuaris dels serveis que GISA ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat
4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals
(per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels
Serveis.
2. Qui és el responsable del tractament de les teves dades
personals?
L'únic responsable del tractament de les teves dades personals d'acord amb el que
s'indica en aquesta política és:
Gestora Immobiliaria S.A (GISA), amb NRT A-700112-U, domicili social al carrer
Prat Primer, 4 A/21, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra) i telèfon de
contacte +376 801 999
Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podràs dirigir-te mitjançant el
correu dpd_extern@win2win.ad .
Addicionalment, si et trobes a la Unió Europea t'interessa saber que el nostre
representant a l'efecte de protecció de dades és la societat COMPLIANCE GAP
MITIGATION, domiciliada al carrer Ferraz 28, 2n Esq. 28008 Madrid, (Espanya), amb qui
pots contactar mitjançant els telèfons (+34) 917589441 i (+34) 915482701, o bé
(preferentment) mitjançant el correu GISA@compliancegapmitigation.com.
GISA no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si
s'accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que
et recomanem encaridament que llegeixis amb atenció la informació que et
proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les teves dades personals
(especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visitis), i
que et comuniquis amb aquest responsable si tens alguna inquietud o pregunta.
3. Com obtenim les teves dades personals?
En general, ets tu qui, directament, ens proporciones les teves dades personals —per
exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques
excepcions a aquesta norma, són:
 Les dades que ens proporcionin tercers que reserven o compren els nostres
productes o serveis en el teu nom (com a beneficiari);
 Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i
productes quan els representes;

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

 Els quatre últims dígits de la teva targeta de crèdit, que juntament amb
l'import de la compra i el número d'operació ens retorna el nostre proveïdor
de serveis de pagament per al cas que vulguis consultar o revocar l'operació;
 Les dades personals que sobre tu puguin aparèixer en els correus electrònics i
la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre
lloc web; i
 Les cookies d'aquest lloc web, sobre les quals trobaràs més informació en la
nostra política de cookies.
4. Per a que fem servir les teves dades i amb quina base legal
ho fem?
Per a pressupostar-te els nostres serveis
Recollim les dades que ens facilites a les nostres oficines, per telèfon o mitjançant
correu electrònic per oferir-te un pressupost del servei que ens sol·licitis.
La base que legitima els tractaments per la gestió del pressupost és el consentiment
que manifestes en donar-nos les dades que necessitem per confeccionar-ho.
Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres clients
Recollim les teves dades que rebem oralment o per escrit directament de tu o d’un
tercer al qual representes o del qual ets beneficiari, quan ens contracteu un servei o
producte (per exemple, la cerca d’un determinat tipus d’habitatge o d’oficina, en
venda o en lloguer) amb la finalitat de gestionar el dit acord o contracte de serveis,
incloent-hi la seva facturació, quan calgui.
Si fas un pagament mitjançant TPV, recollim els 4 últims dígits de la teva targeta de
pagament juntament amb l’identificador del teu pagament, la data i l’import, per
poder atendre qualsevol sol·licitud d’informació o devolució en relació amb aquest
pagament. Aquestes dades no ens permeten identificar-te, i, per tant, si vols sol·licitar-
nos alguna cosa en relació amb elles, hauràs de proporcionar-nos alguna dada que ens
permeti vincular-les amb tu.
Addicionalment, t’informem que, arran d’aquesta relació contractual, podem
comunicar-te oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els
productes o serveis que ens hagis sol·licitat.
Els tractaments d’aquestes dades estan legitimats per ser necessaris per a l’execució
del contracte de serveis o productes en què ets part interessada, i pel nostre interès
legítim en mantenir-te informat en relació amb els productes o serveis adquirits.
Per a oferir-te els nostres serveis
Recollim les dades que ens facilites per mitjà d’aquesta web, el nostre telèfon o correu
electrònic de contacte, o directament a les nostres oficines, per oferir-te el
corresponent servei.
La base que legitima aquests tractaments és la seva necessitat per a l’execució del
contracte regulat pels termes i condicions d’ús del servei que ens sol·licites.

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres
proveïdors
Si representes un proveïdor de productes o serveis, recollim les teves dades de
contacte i la teva signatura per a:
a) Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que
representes.
b) Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
c) Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representes.
Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral
o de serveis que hagis signat amb el proveïdor que representes i el nostre interès
legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan
legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que has signat
amb nosaltres.
Per seleccionar i contractar el nostre personal
Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fas arribar per a gestionar la relació
amb tu pel que fa a la teva candidatura per a ocupar un lloc de treball en GISA,
incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial
candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.
La base de legitimació per als citats tractaments és el teu consentiment, que
manifestes en fer-nos arribar el teu CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no
tenim un procés de selecció obert o no resultes contractat i considerem que pots
encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el teu
CV amb el propòsit d’incloure-ho en aquests futurs processos. Pots retirar el teu
consentiment o oposar-te al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7
d’aquesta política, i, si ho fas, no n’hi haurà cap altre efecte que la destrucció del teu
CV (si ens retires el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de
selecció per al qual ens hagis enviat el teu CV.
Per a atendre les teves sol·licituds, consultes o
reclamacions
Recollim les dades personals que ens proporciones en els teus correus electrònics o en
els teus missatges de missatgeria instantània, per telèfon, a través del formulari de
contacte, o mitjançant les sol·licituds d'exercicis de drets, per a atendre les teves
sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets
que tens sobre les teves dades personals.
La base legal d'aquest tractament és el consentiment que manifestes en enviar-nos o
donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d'atendre les teves sol·licituds de
drets, i el nostre interès legítim a atendre't. El subministrament de les teves dades
personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar
curs a la teva sol·licitud, consulta o reclamació. Pots revocar el teu consentiment quan

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

ho desitgis, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la
teva sol·licitud, consulta o reclamació.
Per a gestionar eventuals futures reclamacions
Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les teves possibles
reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per
a salvaguardar els nostres drets.
Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies
funcionals)
Utilitzem cookies funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar
informació personal (vinculada amb tu mitjançant identificadors únics o adreces IP),
des del navegador del teu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte
funcionament del nostre lloc web.
En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web, la seva
utilització no requereix que ens donis el teu consentiment exprés, i la base que ens
legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-te els serveis del
nostre lloc web.
Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.
Per a extreure estadístiques agregades de l'ús del nostre
lloc web (cookies analítiques)
Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys
visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i
mesurar l'èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l'objectiu de
millorar els serveis que t'oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats
proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos
de cap persona concreta.
En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el teu
consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el
nostre propòsit de millorar la web mitjançant l'anàlisi d'estadístiques agregades de la
navegació dels nostres visitants.
Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.
Per a mostrar-te pisos o locals del teu interès (pop-ups)
Creem un espai d’emmagatzematge local pel subdomini wix-instantsearchpuls-
ssl.akamaized.net amb el propòsit de obrir al teu navegador finestres emergents (pop-
ups) amb publicitat de pisos o locals que pensem poden interessar-te.
En tractar-se de eines de seguiment similars a les cookies que no són necessàries per al
funcionament del lloc web, no les farem servir fins a no comptar amb el teu
consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà efecte tret que la teva visita
al nostre lloc web no inclourà aquesta funcionalitat.

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

Pots aconseguir més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de
cookies.
Per a poder utilitzar els serveis de Google
Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland
Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google
Analytics, t'informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat
en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc.
és part beneficiària d'aquests.
La informació generada per les cookies sobre el teu ús d'aquest lloc web i les teves
preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google
als EUA i s'emmagatzema allí. Si desitges obtenir més informació, pots consultar la
pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política
de privacitat de Google quant als esmentats serveis.
T'informem que hem activat la funció d'anonimització d'IP al servei de Google per a
afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen
aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la
teva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d'ofuscació de la teva identitat).
Només en casos excepcionals s'envia l'adreça IP completa a un servidor de Google als
EUA i s'abreuja allí. Google et garanteix que l'adreça IP transmesa pel teu navegador a
Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.
Pots consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a
privacy.google.com/businesses/adsservices.
Per a comunicar-te bretxes de seguretat
En GISA assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la
informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació,
alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la
naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les teves
dades han estat malversats (fins i tot per un empleat o ex-empleat de GISA), s'han vist
exposats per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per
un tercer, exposant-te a un alt risc, t'informarem immediatament sobre aquesta bretxa
de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les
que et recomanen prendre a tu per tal que la bretxa no t’afecti.
La base que legitima aquest tractament és l'obligació legal disposada en l'article 37 de
la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui
arribar a perjudicar-te.
Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les
anteriors
Podem utilitzar les teves dades personals per a altres finalitats que no siguin
incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d'arxiu per raó
d'interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques)

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades
personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa
aplicable.
5. Amb qui podem compartir les teves dades personals?
No cedim a ningú les teves dades personals, tret que:
 Siguis tu mateix qui ens ho sol·liciti.
 Tinguem l'obligació legal de fer-ho.
 Actuem com a intermediaris, per exemple, quan hem de fer una reserva d’un
local en el teu nom.
 Contractis els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris (per
exemple, un assessor) als qui hàgim de lliurar els productes o serveis que hagin
adquirit en el teu nom, ja sigui amb el consentiment que els hagis donat,
perquè et representin legalment, o perquè ens ho hagis autoritzat
explícitament a nosaltres.
 Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el teu
consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
o Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4,
Barrow - Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades
de les cookies necessàries per a utilitzar el seu servei de Analytics.
Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els
tractaments que realitza en el teu nom conforme a la seva política de
privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de
l'acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE
inclou en l'addenda al contracte estàndard per als països adequats a
l’RGPD, com és el cas d'Andorra, al qual afegim la salvaguarda
addicional d'activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies.
En la nostra política de cookies veuràs quines cookies analítiques i de
publicitat t'oferim i com configurar-les.

 Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre
nom (per exemple, serveis de processament de pagament o serveis de Delegat
de Protecció de Dades que inclouen l’atenció de les teves sol·licituds de dret),
sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d'encarregat
de tractament.
 Una empresa subcontractada per nosaltres pugui de tenir accés a les dades
personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera
ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el
cas, per exemple, de l'empresa de desenvolupament i manteniment web o
d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d'informàtica o de
hosting. Atès que podrien accedir a dades de GISA, les mateixes tenen signat
un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell
de privacitat que tenim a la GISA.

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà
amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.
6. Quant temps conservem les teves dades personals?
GISA conserva les teves dades personals exclusivament durant el temps que durin els
tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure
les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament
de què es tracti (incloent l'obligació de poder demostrar que hem atès la teva
sol·licitud de destrucció de dades personals).
Destruirem el teu CV quan tingui més de cinc anys d'antiguitat, per considerar que està
desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.
Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre tu
pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o
mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.
Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat
comprovem la seva inexactitud.
Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les teves dades
personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple,
perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les
bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui
possible la seva eliminació.
7. Quins drets tens?
Tens dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d'alguna dada personal teva.
Et recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, hauràs
d'exercir els teus drets directament enfront d'aquests responsables seguint les
instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat.
Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb
Google, t'informem que pots instal·lar en el teu navegador Chrome, Internet Explorer,
Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o
Google Ads a Google Inc.
A continuació, t'expliquem quins altres drets tens i com exercir-los.
Els teus drets
Pots sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:
 Accés a les teves dades personals.
 Rectificació d’alguna de les teves dades personals, especificant la raó.
 Supressió d’alguna o totes les teves dades personals.
 Limitació del tractament de les teves dades, especificant la raó de la limitació.
 Oposició al tractament de les teves dades personals.

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

 Portabilitat de les teves dades quan la base de legitimació de la recollida hagi
estat el consentiment o un contracte.
 Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels
interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol
altre dret, segons s'indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà
caràcter retroactiu.
On i com pots exercir els teus drets
Pot exercir els seus drets:
1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a GISA, adreçada a la nostra
adreça postal, indicada a l’apartat ‎2 d’aquesta política, indicant-nos un
mitjà de contacte amb tu per a poder respondre a la teva sol·licitud, o
demanar-te més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marquis al
sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que
desitges exercir a l’adreça de correu electrònic dpd_extern@win2win.ad,
indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.
Trobaràs aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la
política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que ets qui dius ser, et sol·licitarem
que, si us plau, ens facis arribar una prova de la teva identitat, i assegurar-nos
d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.
Tanmateix, i especialment si consideressis que no has obtingut satisfacció plena de
l’atenció de l’exercici dels seus drets, t’informem que podràs presentar una reclamació
davant l’autoritat nacional de control del teu país, o dirigint-te a aquest efecte a
l’Agència Andorrana de Protecció de Dades ( APDA ).
Formularis per a l’exercici dels teus drets
A fi de facilitar-te l’exercici dels teus drets, et recomanem fer servir els formularis de
sol·licitud que corresponguin dels següents:
 Formulari d’exercici del dret d’accés
 Formulari d’exercici del dret de rectificació
 Formulari d’exercici del dret d’oposició (model A, i model B)
 Formulari d’exercici del dret de supressió
 Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament
 Formulari d’exercici del dret a la portabilitat
 Formulari d’exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades
8. Quines responsabilitats tens?

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

En facilitar-nos les teves dades, ens garanteixes que les mateixes són exactes i
completes. Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades
personals que ens has comunicat i que les mantindràs convenientment actualitzades
de manera que responguin a la teva situació real, fent-te responsable de les dades
personals falses o inexactes que poguessis proporcionar-nos, així com dels danys i
perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la teva inexactitud.
No ens pots facilitar dades personals d'altres persones tret que estigui justificat en
relació amb els serveis que ens sol·licites. En qualsevol cas, si ens facilites les dades
personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d'informar dites terceres
prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que has de
proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d'incloure totes les
disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de
la licitud d'aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que
tenen en relació a les seves dades personals.
En els casos en els quals hagis de facilitar-nos dades personals d'un menor de 16 anys o
d'una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t'obligues a comptar amb
l'autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta
autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d'aquestes
persones.
9. Com protegim les teves dades personals?
Estem del tot compromesos amb la protecció de la teva privacitat i les teves dades
personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades
personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-te cadascuna
d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i
organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les teves dades
personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no
autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per
assegurar que et proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de
les teves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius
oportunes respecte a com deu tractar les teves dades personals. Hem firmat clàusules
de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres
proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar
dades personals.
Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les
necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i
els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el
manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les
mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.
No obstant això, si GISA, determina que les teves dades han estat malversats (fins i tot
per un empleat de GISA), s'han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de

DOCUMENT CONFIDENCIAL
Proposta de política de privacitat

manera incorrecta per un tercer, GISA t'informarà immediatament d'aquesta bretxa de
seguretat, apropiació o adquisició indeguda.
10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat
Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis
que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin
substancials, t’ho notificarem abans que siguin vigents fent-te arribar una notificació o
publicant un avís prominent en aquesta web, i tindràs l’opció d’exercir els teus drets
tal com t’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, et recomanem que
revisis periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les teves
dades personals.
Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubtis a fer-nos-la saber enviant-
nos un correu a dpd_extern@win2win.ad.

Darrera actualització: 5 d’agost de 2022

bottom of page